ภาพกิจกรรม - สอ.บน.5 จำกัด ได้มอบเงิน 50,000.-บาท ให้กับทายาท(รับแทน) นางกิฤติยา วรรณะศิลปิน ภรรยาของ พ.อ.อ.สุรพงษ์ วรรณศิลปิน ได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 12 เม.ย.59

สอ.บน.5 จำกัด ได้มอบเงิน 50,000.-บาท ให้กับทายาท(รับแทน) นางกิฤติยา  วรรณะศิลปิน  ภรรยาของ พ.อ.อ.สุรพงษ์ วรรณศิลปิน  ได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 12 เม.ย.59 ซึ่งเป็นสมาชิก จำนวน 4 ปี 7 เดือน ตามระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิกหรือคู่สมรส พ.ศ.2557

 

1
 
จำนวนที่จะแสดง