พลังแห่งกุศโลบาย


ที่มา : เอกสารการฝึกอบรม สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

 1. ยิ้มแย้ม
  การยิ้ม เป็นพลังที่ยิ่งใหญ่และทรงพลานุภาพมากกว่าที่หลายคนจะคาดคิด การยิ้ม โดยเฉพาะการยิ้มกว้าง เป็นเครื่องหมายที่แสดงถึงความเป็นผู้นำ แสดงถึง ความมั่นใจในตนเอง แสดงถึงความสงบร่มเย็นในจิตใจ
 2. จำชื่อได้
  เดล คาร์เนกี้ เคยกล่าวไว้ว่า "ชื่อของบุคคลใดก็ตาม สำหรับบุคคลนั้นแล้ว มันคือสำเนียงที่หวานที่สุดและไพเราะที่สุดในภาษามนุษย์" ดังนั้น จงจำชื่อผู้อื่นและเรียกชื่อผู้อื่นให้ได้ถูกต้อง
 3. ให้การยอมรับ
  จงยอมรับความแตกต่างของคน จงแสดงจุดร่วม สงวนจุดต่าง
 4. จับจิตใจเขา
  รู้จักเอาใจเข้ามาใส่ใจเรา จงพูดและทำให้สอดคล้องกับจิตใจและ/หรืออารมณ์ของอีกฝ่ายหนึ่ง
 5. สอดส่องเอาใจใส่
  การรู้จักดูแลเอาใจใส่แม้ในสิ่งเล็กๆน้อยๆต่อผู้อื่น ถือเป็นเสน่ห์ที่ละเอียดอ่อน ที่ทำให้ผู้อื่นประทับใจได้
 6. มีน้ำใจเกื้อกูล
  การลงไม้ลงมือช่วยเหลือผู้อื่นอย่างเป็นรูปธรรม ย่อมเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความเป็นมิตรแท้ ที่ "มีสุขร่วมเสพย์มีภัยร่วมต้าน"