ข่าวประชาสัมพันธ์

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง
11 ประกาศ ปิดรับฝากเงินออมทรัพย์พิเศษ (อัตราดอกเบี้ย 3.75) และเปิดรับฝากเงินออมทรัพย์ (อัตราดอกเบี้ย 2.5)
12 ขอเชิญร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
13 เปิดรับฝากเงินออมทรัพย์และออมทรัพย์พิเศษได้ ตั้งแต่ 5 ต.ค.61
14 ประกาศ ขอให้สมาชิกติดต่อรับเงินรอจ่ายคืน
15 ประกาศ การกู้สามัญ และการกู้ฉุกเฉิน
16 ประกาศ ระงับการเพิ่มหุ้นรายเดือนและปิดรับการฝากเงินออมทรัพย์และออมทรัพย์พิเศษ ตั้งแต่ 5 พ.ค.61 เป็นต้นไป
17 ประกาศ เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก
18 รับสมัคร สส.ชสอ. สำหรับผู้ที่เกิดในปี 2504 และ 2505
19 รับสมัคร รอบ 2/2561 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร (สสอท.) อายุ ไม่เกิน 56 ปี
20 สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จำกัด ได้ซื้อสลากบำรุงกาชาดไทยกองทัพอากาศ จำนวน 10 เล่ม