ข่าวประชาสัมพันธ์

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง
101 น.อ.สรวิชญ์ สุรกุล ผู้จัดการ สอ.บน5 ได้มอบเงินทุนสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพให้กับทายาทของ พ.อ.อ.วิวัฒน์ เหมือนแม้น ข้าราชการประจำการ สังกัด กองบิน 5 เป็นจำนวนเงิน 60,000.-บาท
102 ประกาศ !! แจ้งรายชื่อสมาชิกสหกรณ์ ให้มาติดต่อขอรับสำเนากรมธรรม์ประกันชีวิต ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
103 น.อ.สรวิชญ์ สุรกุล ผู้จัดการ สอ.บน5 ได้มอบเิงินทุนสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพให้กับทายาทของ น.ท.กฤชฎ ดำรงสกุล ข้าราชการประจำการ สังกัด กองบิน 5 เป็นจำนวนเงิน 80,000 บาท
104 แจ้งผลการออกสลากกาชาด
105 สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จำกัด ได้ใช้เงินทุนสาธารณประโยชน์ซื้อสลากบำรุงกาชาดไทยของกองทัพอากาศ ไว้จำนวน 10 เล่ม เป็นเงิน 20,000.-บาท
106 น.อ.สรวิชญ์ สุรกุล ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 ได้มอบเงินทุนสงเคราะห์เกี่ยวกับการจัดการศพให้กับทายาทของ ร.ต.อำพร คลังสิน ข้าราชการประจำการ สังกัด กองบิน 5 เป็นจำนวนเงิน 30,000 บาท
107 ขอให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จำกัด นำสมุดเงินฝากออมทรัพย์มาปรับดอกเบี้ย ครึ่งปีแรก ได้ตั้งแต่ 1 เม.ย.54 เป็นต้นไป
108 เนื่องด้วย พ.อ.อ.ชาติ พึ่งลาภ ข้าราชการประจำการ สังกัด กองบิน 5 ได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2553 ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ ได้มอบเงินทุนสงเคราะห์ศพ ให้เป็นจำนวนเงิน 80,000 บาท
109 เนื่องด้วย พ.อ.อ.ปรีชา กัณฑมณี ข้าราชการบำนาญ สังกัด กองบิน 5 ได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ได้มอบเงินทุนสงเคราะห์ศพ ให้เป็นจำนวนเงิน 80,000.บาท
110 สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จำกัด สามารถตรวจสอบข้อมูลสมาชิก ผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ตได้แล้ว