ข่าวประชาสัมพันธ์

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง
101 ประกาศ : รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 ตำแหน่ง
102 สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จำกัด ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2554
103 สอ.บน.5 ได้มอบเงินทุนสงเคราะห์ศพให้กับทายาทของ พ.อ.อ.ธีระพงษ์ อนันตศิริ จำนวนเงิน 80,000 บาท
104 ขอเชิญ...ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ กองบิน 5 ทุกท่าน สมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ฯ
105 ข่าวดี !! สำหรับผู้ที่ยื่นกู้เงินกับสหกรณ์ ฯ เกิน 700,000.- บาทขึ้นไป ทางบริษัทไทยประกันชีวิตได้ลดเบี้ยประกันให้ใหม่
106 ฝ่ายจัดการ สอ.บน5 ได้มอบเงินทุนสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพให้กับทายาทของ พ.อ.อ.พโยม พุ่มแก้ว เป็นจำนวนเงิน 80,000.-บาท
107 น.อ.สรวิชญ์ สุรกุล ผู้จัดการ สอ.บน5 ได้มอบเงินทุนสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพให้กับทายาทของ พ.อ.อ.วิวัฒน์ เหมือนแม้น ข้าราชการประจำการ สังกัด กองบิน 5 เป็นจำนวนเงิน 60,000.-บาท
108 ประกาศ !! แจ้งรายชื่อสมาชิกสหกรณ์ ให้มาติดต่อขอรับสำเนากรมธรรม์ประกันชีวิต ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
109 น.อ.สรวิชญ์ สุรกุล ผู้จัดการ สอ.บน5 ได้มอบเิงินทุนสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพให้กับทายาทของ น.ท.กฤชฎ ดำรงสกุล ข้าราชการประจำการ สังกัด กองบิน 5 เป็นจำนวนเงิน 80,000 บาท
110 แจ้งผลการออกสลากกาชาด