ข่าวประชาสัมพันธ์

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง
111 ขอให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จำกัด นำสมุดเงินฝากออมทรัพย์มาปรับดอกเบี้ย ครึ่งปีแรก ได้ตั้งแต่ 1 เม.ย.54 เป็นต้นไป
112 เนื่องด้วย พ.อ.อ.ชาติ พึ่งลาภ ข้าราชการประจำการ สังกัด กองบิน 5 ได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2553 ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ ได้มอบเงินทุนสงเคราะห์ศพ ให้เป็นจำนวนเงิน 80,000 บาท
113 เนื่องด้วย พ.อ.อ.ปรีชา กัณฑมณี ข้าราชการบำนาญ สังกัด กองบิน 5 ได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ได้มอบเงินทุนสงเคราะห์ศพ ให้เป็นจำนวนเงิน 80,000.บาท
114 สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จำกัด สามารถตรวจสอบข้อมูลสมาชิก ผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ตได้แล้ว