ข่าวประชาสัมพันธ์

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง
61 สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จำกัด ได้ซื้อสลากบำรุงกาชาดไทยกองทัพอากาศ จำนวน 10 เล่ม
62 ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ ซื้อหุ้นเพิ่มพิเศษ ได้ตั้งแต่วันที่่ 1 เม.ย.58 - 30 มิ.ย.58
63 สมาชิกที่มีบัญชีเงินฝากออกทรัพย์ ฯ กับ สอ.บน.5 จำกัดทุกท่าน ขอให้นำสมุดมาปรับดอกเบี้ย 31 มี.ค.58 ทั้งนี้ตั้งแต่ 1 เม.ย.58 เป็นต้นไป
64 ขอเชิญชวนร่วมงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2558
65 ขยายเวลาการซื้อหุ้นเพิ่ม จนถึงวันที่ 31 มี.ค.2558
66 ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ในวันพุธ ที่ 12 พ.ย.57
67 สหกรณ์เปิดให้ซื้อหุ้นเพิ่ม คนละไม่เกิน 50,000 บาท ตั้งแต่ 1 พ.ย.57-30 พ.ย.57
68 สหกรณ์เปิดรับฝากเงินออมทรัพย์พิเศษ ตั้งแต่ 1 ต.ค.57-28 ก.พ.58
69 ขอเชิญชวนข้าราชการ และสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ กองบิน 5 ทุกท่าน เข้าร่วมโครงการ “ออมทรัพย์ ออมความดี”
70 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับกองทุนส่งเสริมการศึกษาภายใต้ “โครงการสหกรณ์ไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา”