ข่าวประชาสัมพันธ์

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง
81 สอ.บน.5 จำกัด ได้มอบเงินทุนสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพให้กับทายาทของ นายประภัสสร์ เพ็ชรวิเศษ จำนวนเงิน 30,000.-บาท
82 สหกรณ์ ยกเลิกการกันเงินรายได้ของสหกรณ์ฯ ประจำเดือน
83 ประกาศผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ประจำปี 2555‏
84 รายงานการสอบบัญชีระหว่างปีของสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จำกัด
85 สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จำกัด ขยายวงเงินฝากเพิ่มไม่เกิน 6,000,000.-บาท
86 ประกาศ : สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จำกัด ลดเปอร์เซ็นต์เงินเดือนที่จะนำมายื่นกู้จาก 30% ลดเหลือ 25%
87 สอ.บน.5ฯ ถูกรางวัลสลากกาชาดฯ เลขท้าย 3 ตัว 1 รางวัล ได้รับหม้อหุงข้าวไฟฟ้า SHARP 1.8 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง
88 ประกาศ : สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จำกัด จะกันเงินไว้สำหรับจ่ายปันผลและเฉลี่ยคืนเดือนละ 1,200,000.- บาท เป็นเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือน พ.ค.-ต.ค.55
89 ผลการออกสลากกาชาดของกองทัพอากาศ งานกาชาด 2555 ในวันที่ 7 เม.ย.2555
90 ประกาศ : เงินปันผลและเฉลี่ยคืนให้กับสมาชิกสหกรณ์