ข่าวประชาสัมพันธ์

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง
81 ประกาศ : การส่งเงินงวดชำระหนี้ ให้ส่งชำระเงินงวดไม่น้อยกว่า 1 ใน 6 ของงวดชำระหนี้ ให้มีสิทธิยื่นกู้ใหม่ได้ ตั้งแต่ 4 เม.ย.55 เป็นต้นไป
82 สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จำกัด ได้สนับสนุนสลากบำรุงกาชาดไทยกองทัพอากาศ ประจำปี 2555
83 ประกาศ : รายชื่อผู้สอบผ่านภาควิชาการ
84 ประกาศ : รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาควิชาการ (สอบข้อเขียน)
85 ประกาศ : รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 ตำแหน่ง
86 สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จำกัด ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2554
87 สอ.บน.5 ได้มอบเงินทุนสงเคราะห์ศพให้กับทายาทของ พ.อ.อ.ธีระพงษ์ อนันตศิริ จำนวนเงิน 80,000 บาท
88 ขอเชิญ...ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ กองบิน 5 ทุกท่าน สมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ฯ
89 ข่าวดี !! สำหรับผู้ที่ยื่นกู้เงินกับสหกรณ์ ฯ เกิน 700,000.- บาทขึ้นไป ทางบริษัทไทยประกันชีวิตได้ลดเบี้ยประกันให้ใหม่
90 ฝ่ายจัดการ สอ.บน5 ได้มอบเงินทุนสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพให้กับทายาทของ พ.อ.อ.พโยม พุ่มแก้ว เป็นจำนวนเงิน 80,000.-บาท