ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ในวันศุกร์ที่ 20 พ.ย. 58 ณ ห้องดุสิตา อาคารอากาศคำรณ


       ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ในวันศุกร์ที่ 20 พ.ย. 58 ณ ห้องดุสิตา อาคารอากาศคำรณ ในงานจะมีการแถลงผลการดำเนินงานประจำปี 2558 มีการจับของรางวัลมากมาย และร่วมรับประทานอาหารกลางวัน กำหนดการเริ่มลงทะเบียนเวลา 08.30 น. และจะปิดรับลงทะเบียนเวลา 09.00 น. จึงเรียนเชิญสมาชิกฯ เข้าร่วมประชุมในเวลา 9.00 น. โดยพร้อมเพรียงกัน 
 
       จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

เอกสารแนบ pdf1 [ Download ]