กระดาน ถาม-ตอบ

เข้าระบบ
ตอบกระทู้
 หัวข้อกระทู้ :Update ไม่ครบ.. 2011-03-26 10:46:48 
1178

บุคคลทั่วไป

ทดลองเข้าใช้งานระบบข้อมูลแล้วพบว่า

๑.หน้า "ข้อมูลส่วนตัวทางด้านการเงิน" ข้อมูลทันสมัย ถูกต้อง (ยกเว้น ยศ ผมแค่ น.ท.ครับ)

๒.หน้า "การส่งหุ้น" หัวข้อ "ทุนเรือนหุ้น" และ "ชำระหุ้นล่าสุด" ข้อมูลทันสมัย แต่ในตารางที่แสดงด้านล่างกลับไม่มีข้อมูลล่าสุด เหมือนกับว่ายังขาดส่งเดือนล่าสุดอยู่

๓.หน้า "การส่งเรียกเก็บประจำเดือน" ข้อมูลยังอยู่ในสถานะ เรียกเก็บไม่ได้ ซึ่งขัดกับข้อ ๑ และ ๒

แจ้งมาเพื่อทราบครับ

IP Logged
อ้างอิงกระทู้
 หัวข้อกระทู้ :ตอบ:Update ไม่ครบ.. 2011-03-26 13:55:38 
admin
JOINED: 2011-03-07 21:29:05
ตอบกระทู้: 3
ที่อยู่
 

ขอขอบคุณ  คุณ 1178  ที่แจ้งนะครับ

ตามที่ทดลองเข้าไปดูข้อมูลรายละเอียดต่างๆแล้ว หากข้อมูลตรงไหนผิด หรือ สงสัยในส่วนไหน สามารถติดต่อสหกรณ์โดยตรงได้เลยครับ

เรื่อง "การส่งหุ้น" หัวข้อ "ทุนเรือนหุ้น" และ "ชำระหุ้นล่าสุด" ข้อมูลทันสมัย แต่ในตารางที่แสดงด้านล่างกลับไม่มีข้อมูลล่าสุด เหมือนกับว่ายังขาดส่งเดือนล่าสุดอยู่

ขอชี้แจงดัวนี้นะครับ เมื่อสมาชิกได้เข้าไประบบสอบถามข้อมูลแล้ว มุมบนขวา จะมีวันที่และเวลา แสดงข้อมูลที่อัพเดต ล่าสุด (เอาเมาส์ชี้ดูได้)

อาจจะเป็นไปได้ว่าข้อมูลใหม่ยังไม่ได้มีการอัพเดต เลยทำให้ไม่มีข้อมูลแสดงในส่วนนั้น (ข้อมูลไม่ได้ปรับปรุงแบบ Online ครับ แต่จะอัพเดตทุกวัน ยกเว้นวันหยุด หากดูข้อมูลที่แสดงว่าเป็นวันที่ปัจจุบัน แต่มีรายการที่ผ่านมาหลายวันแล้ว แต่ข้อมูลไม่แสดง ก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สหกรณ์)

IP Logged
อ้างอิงกระทู้
ตอบกระทู้
หน้า #