ข่าวประชาสัมพันธ์

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง
1 ประกาศ เรื่อง การพักชำระหนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
2 ประกาศ มีมติให้ซื้อหุ้นพิเศษ คนละไม่เกิน 1 ล้านบาท ตั้งแต่ 1 ก.ค.64-30 ก.ย.64
3 ประกาศ เรื่อง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
4 ผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ประจำปี 2563
5 ประกาศ เรื่อง สหกรณ์ฯ ได้ใช้เงินทุนสาธารณประโยชน์ จำนวน 20,000 บาท ในการซื้อสลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี 2563 จำนวน 10 เล่ม
6 กำหนดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563
7 ประกาศ เรื่อง การพักชำระหนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัสโควิด-19
8 ประกาศ สหกรณ์ฯ ได้ใช้เงินทุนสาธารณะประโยชน์ จำนวน 20,000 บาท ในการซื้อสลากบำรุงกาชาดไทย กองทัพอากาศ จำนวน 10 เล่ม
9 ขอเชิญร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ในวันพุธที่ 20 พ.ย. 62 ณ ห้องดุสิตา อาคารอากาศคำรณ
10 ประกาศ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก