ข่าวประชาสัมพันธ์

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง
1 ประกาศ แต่งตั้ง คณก.ดำเนินการ, ผู้ตรวจสอบกิจการ และที่ปรึกษาด้านกฎหมาย สอ.บน.5 จำกัด
2 ประกาศ แต่งตั้ง คณก.อำนวยการ
3 ประกาศ แต่งตั้ง คณก.พิจารณาเงินกู้
4 ประกาศ แต่งตั้ง คณก.ศึกษาและประชาสัมพันธ์
5 ประกาศ แต่งตั้งผู้จัดการ
6 ประกาศ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่
7 เปิดรับสมัครโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร 1)" ระหว่างวันที่ 12 - 14 กุมภาพันธ์ 2562
8 รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล "การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จำกัด"
9 ประกาศเงินปันผล และเฉลี่ยคืน
10 ประกาศ ปิดรับฝากเงินออมทรัพย์พิเศษ (อัตราดอกเบี้ย 3.75) และเปิดรับฝากเงินออมทรัพย์ (อัตราดอกเบี้ย 2.5)