ข่าวประชาสัมพันธ์

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง
1 ประกาศ ซื้อหุ้นเพิ่มพิเศษ (ครั้งที่4) คนละไม่เกิน 1 ล้าน
2 ประกาศ ซื้อหุ้นเพิ่มพิเศษ (ครั้งที่3) คนละไม่เกิน 1 ล้าน
3 ประกาศ เรื่อง ซื้อหุ้นเพิ่มพิเศษ (ครั้งที่ 2) ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.64 - 30 ธ.ค.64
4 ประกาศ เรื่อง การพักชำระหนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
5 ประกาศ มีมติให้ซื้อหุ้นพิเศษ คนละไม่เกิน 1 ล้านบาท ตั้งแต่ 1 ก.ค.64-30 ก.ย.64
6 ประกาศ เรื่อง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
7 ผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ประจำปี 2563
8 ประกาศ เรื่อง สหกรณ์ฯ ได้ใช้เงินทุนสาธารณประโยชน์ จำนวน 20,000 บาท ในการซื้อสลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี 2563 จำนวน 10 เล่ม
9 กำหนดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563
10 ประกาศ เรื่อง การพักชำระหนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัสโควิด-19