ข่าวประชาสัมพันธ์

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง
1 QR Code รายงานประจำปี 2566
2 ประกาศ เรื่อง เปิดการรับฝากเงินออมทรัพย์ทั่วไป ตั้งแต่ 2 ธ.ค.65 เป็นต้นไป
3 ประกาศ เรื่อง สหกรณ์ฯ ได้ใช้เงินทุนสาธารณะประโยชน์ จำนวน 20,000 บาท ในการบำรุงสภากาชาดไทย กองทัพอากาศ ประจำปี 2565
4 ประกาศ ปิดการรับฝากเงินออมทรัพย์ทั่วไปและระงับหุ้นรายเดือนยกเว้นการเพิ่มหุ้นตามระเบียบ ตั้งแต่ 4 ต.ค.65
5 ประกาศ เรื่อง ซื้อหุ้นเพิ่มพิเศษ (ครั้งที่ 5) ตั้งแต่ 1 ก.ค.65-30 ก.ย.65
6 ประกาศ เรื่อง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
7 ประกาศ ซื้อหุ้นเพิ่มพิเศษ (ครั้งที่4) คนละไม่เกิน 1 ล้าน
8 ประกาศ ซื้อหุ้นเพิ่มพิเศษ (ครั้งที่3) คนละไม่เกิน 1 ล้าน
9 ประกาศ เรื่อง ซื้อหุ้นเพิ่มพิเศษ (ครั้งที่ 2) ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.64 - 30 ธ.ค.64
10 ประกาศ เรื่อง การพักชำระหนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)