ข่าวประชาสัมพันธ์

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง
1 ประกาศเงินปันผล และเฉลี่ยคืน
2 ประกาศ ปิดรับฝากเงินออมทรัพย์พิเศษ (อัตราดอกเบี้ย 3.75) และเปิดรับฝากเงินออมทรัพย์ (อัตราดอกเบี้ย 2.5)
3 ขอเชิญร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
4 เปิดรับฝากเงินออมทรัพย์และออมทรัพย์พิเศษได้ ตั้งแต่ 5 ต.ค.61
5 ประกาศ ขอให้สมาชิกติดต่อรับเงินรอจ่ายคืน
6 ประกาศ การกู้สามัญ และการกู้ฉุกเฉิน
7 ประกาศ ระงับการเพิ่มหุ้นรายเดือนและปิดรับการฝากเงินออมทรัพย์และออมทรัพย์พิเศษ ตั้งแต่ 5 พ.ค.61 เป็นต้นไป
8 ประกาศ เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก
9 รับสมัคร สส.ชสอ. สำหรับผู้ที่เกิดในปี 2504 และ 2505
10 รับสมัคร รอบ 2/2561 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร (สสอท.) อายุ ไม่เกิน 56 ปี