ข่าวประชาสัมพันธ์

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง
71 สหกรณ์ ยกเลิกการกันเงินรายได้ของสหกรณ์ฯ ประจำเดือน
72 ประกาศผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ประจำปี 2555‏
73 รายงานการสอบบัญชีระหว่างปีของสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จำกัด
74 สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จำกัด ขยายวงเงินฝากเพิ่มไม่เกิน 6,000,000.-บาท
75 ประกาศ : สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จำกัด ลดเปอร์เซ็นต์เงินเดือนที่จะนำมายื่นกู้จาก 30% ลดเหลือ 25%
76 สอ.บน.5ฯ ถูกรางวัลสลากกาชาดฯ เลขท้าย 3 ตัว 1 รางวัล ได้รับหม้อหุงข้าวไฟฟ้า SHARP 1.8 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง
77 ประกาศ : สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จำกัด จะกันเงินไว้สำหรับจ่ายปันผลและเฉลี่ยคืนเดือนละ 1,200,000.- บาท เป็นเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือน พ.ค.-ต.ค.55
78 ผลการออกสลากกาชาดของกองทัพอากาศ งานกาชาด 2555 ในวันที่ 7 เม.ย.2555
79 ประกาศ : เงินปันผลและเฉลี่ยคืนให้กับสมาชิกสหกรณ์
80 ประกาศ : การส่งเงินงวดชำระหนี้ ให้ส่งชำระเงินงวดไม่น้อยกว่า 1 ใน 6 ของงวดชำระหนี้ ให้มีสิทธิยื่นกู้ใหม่ได้ ตั้งแต่ 4 เม.ย.55 เป็นต้นไป