ข่าวประชาสัมพันธ์

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง
71 ผลการดำเนินงานประจำเดือน มิถุนายน 2560
72 ผลการออกรางวัลสลากกาชาดกองทัพอากาศ ประจำปี 2556 สหกรณ์ออมทรัพย์ได้ถูกรางวัลเลขท้าย 3 ตัว 2 รางวัล
73 สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ซื้อสลากบำรุงกาชาดไทย กองทัพอากาศ จำนวน 10 เล่ม
74 สมาชิกที่มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ฯ กับ สอ.บน.5 จำกัด ทุกท่าน ขอให้นำสมุดมาปรับดอกเบี้ย ประจำปี 2556 ครั้งที่ 1 ทั้งนี้ตั้งแต่ 1 เม.ย.56 เป็นต้นไป
75 ชี้แจงสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ทุกท่านทราบ‏
76 ประกาศสหกรณ์ฯ คณะกรรมการมีมติให้สมาชิกที่ขอกู้เงินสามัญ ต้องมีเงินเหลือตามนโยบายไว้ที่ 25%และไม่ต่ำกว่า 4,000 บาท
77 ชี้แจงเรื่องการจ่ายเงินกู้‏
78 รายงานกิจการประจำปี 2555
79 ประกาศ !! ร้อยละเงินปันผล และเฉลี่ยคืน ประจำปี 2555
80 ขอเชิญสมาชิก สอ.บน.5 ฯ ทุกท่านเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 ในวันพฤหัสบดีที่ 15 พ.ย.55