ข่าวประชาสัมพันธ์

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง
71 สหกรณ์ออมทรัพย์ ได้ใช้เงินทุนสาธารณประโยชน์ จำนวน 20,000 บาท ในการซื้อสลากบำรุงกาชาดไทย
72 ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ฯ ทุกท่าน รับรางวัลเงินสดคนละ 300 บาท ในวันพุธที่ 6 พ.ย. 56 ตั้งแต่เวลา 13.30 น.
73 ขอเชิญร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 ในวันพฤสบดีที่ 7 พ.ย.56 ณ ห้องดุสิตา อาคารอากาศคำรณ
74 ประกาศ...สมาชิกที่ขอกู้เงินสามัญ ต้องมีเงินคงเหลือตามนโยบายไว้ที่ 25% ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
75 ผลการดำเนินงานประจำเดือน มิถุนายน 2560
76 ผลการออกรางวัลสลากกาชาดกองทัพอากาศ ประจำปี 2556 สหกรณ์ออมทรัพย์ได้ถูกรางวัลเลขท้าย 3 ตัว 2 รางวัล
77 สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ซื้อสลากบำรุงกาชาดไทย กองทัพอากาศ จำนวน 10 เล่ม
78 สมาชิกที่มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ฯ กับ สอ.บน.5 จำกัด ทุกท่าน ขอให้นำสมุดมาปรับดอกเบี้ย ประจำปี 2556 ครั้งที่ 1 ทั้งนี้ตั้งแต่ 1 เม.ย.56 เป็นต้นไป
79 ชี้แจงสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ทุกท่านทราบ‏
80 ประกาศสหกรณ์ฯ คณะกรรมการมีมติให้สมาชิกที่ขอกู้เงินสามัญ ต้องมีเงินเหลือตามนโยบายไว้ที่ 25%และไม่ต่ำกว่า 4,000 บาท