ข่าวประชาสัมพันธ์

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง
21 ประกาศ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่
22 เปิดรับสมัครโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร 1)" ระหว่างวันที่ 12 - 14 กุมภาพันธ์ 2562
23 รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล "การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จำกัด"
24 ประกาศเงินปันผล และเฉลี่ยคืน
25 ประกาศ ปิดรับฝากเงินออมทรัพย์พิเศษ (อัตราดอกเบี้ย 3.75) และเปิดรับฝากเงินออมทรัพย์ (อัตราดอกเบี้ย 2.5)
26 ขอเชิญร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
27 เปิดรับฝากเงินออมทรัพย์และออมทรัพย์พิเศษได้ ตั้งแต่ 5 ต.ค.61
28 ประกาศ ขอให้สมาชิกติดต่อรับเงินรอจ่ายคืน
29 ประกาศ การกู้สามัญ และการกู้ฉุกเฉิน
30 ประกาศ ระงับการเพิ่มหุ้นรายเดือนและปิดรับการฝากเงินออมทรัพย์และออมทรัพย์พิเศษ ตั้งแต่ 5 พ.ค.61 เป็นต้นไป