ข่าวประชาสัมพันธ์

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง
21 ประกาศคำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้
22 ประกาศคำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ
23 ประกาศคำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้จัดการ และผู้ช่วยผู้จัดการสหกรณ์ฯ
24 ประกาศคำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ
25 เส้นทางการกู้เงินฉุกเฉิน
26 การใช้ทุนสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพฯ พ.ศ.2557
27 ซื้อหุ้นเพิ่มพิเศษ ครั้งที่ 1 คนละไม่เกิน 100,000 บาท ตั้งแต่ 1 ม.ค.61 - 31 มี.ค.61 เป็นต้นไป
28 เอกสารใช้ประกอบเงินกู้สามัญ
29 ประกาศร้อยละเงินปันผล และเฉลี่ยคืน 2560
30 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ในวันพุธที่ 22 พ.ย.60 ณ สโมสรอ่าวมะนาว