ข่าวประชาสัมพันธ์

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง
21 ประกาศ ปิดรับฝากเงินออมทรัพย์พิเศษ (อัตราดอกเบี้ย 3.75) และเปิดรับฝากเงินออมทรัพย์ (อัตราดอกเบี้ย 2.5)
22 ขอเชิญร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
23 เปิดรับฝากเงินออมทรัพย์และออมทรัพย์พิเศษได้ ตั้งแต่ 5 ต.ค.61
24 ประกาศ ขอให้สมาชิกติดต่อรับเงินรอจ่ายคืน
25 ประกาศ การกู้สามัญ และการกู้ฉุกเฉิน
26 ประกาศ ระงับการเพิ่มหุ้นรายเดือนและปิดรับการฝากเงินออมทรัพย์และออมทรัพย์พิเศษ ตั้งแต่ 5 พ.ค.61 เป็นต้นไป
27 ประกาศ เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก
28 รับสมัคร สส.ชสอ. สำหรับผู้ที่เกิดในปี 2504 และ 2505
29 รับสมัคร รอบ 2/2561 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร (สสอท.) อายุ ไม่เกิน 56 ปี
30 สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จำกัด ได้ซื้อสลากบำรุงกาชาดไทยกองทัพอากาศ จำนวน 10 เล่ม