ข่าวประชาสัมพันธ์

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง
91 สอ.บน.5ฯ ถูกรางวัลสลากกาชาดฯ เลขท้าย 3 ตัว 1 รางวัล ได้รับหม้อหุงข้าวไฟฟ้า SHARP 1.8 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง
92 ประกาศ : สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จำกัด จะกันเงินไว้สำหรับจ่ายปันผลและเฉลี่ยคืนเดือนละ 1,200,000.- บาท เป็นเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือน พ.ค.-ต.ค.55
93 ผลการออกสลากกาชาดของกองทัพอากาศ งานกาชาด 2555 ในวันที่ 7 เม.ย.2555
94 ประกาศ : เงินปันผลและเฉลี่ยคืนให้กับสมาชิกสหกรณ์
95 ประกาศ : การส่งเงินงวดชำระหนี้ ให้ส่งชำระเงินงวดไม่น้อยกว่า 1 ใน 6 ของงวดชำระหนี้ ให้มีสิทธิยื่นกู้ใหม่ได้ ตั้งแต่ 4 เม.ย.55 เป็นต้นไป
96 สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จำกัด ได้สนับสนุนสลากบำรุงกาชาดไทยกองทัพอากาศ ประจำปี 2555
97 ประกาศ : รายชื่อผู้สอบผ่านภาควิชาการ
98 ประกาศ : รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาควิชาการ (สอบข้อเขียน)
99 ประกาศ : รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 ตำแหน่ง
100 สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จำกัด ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2554